Conflict scan

Er is sprake van een conflict. Het is niet meer te ontkennen en het gaat niet meer vanzelf over. Je wilt het oplossen, maar het lukt niet meer om constructief met elkaar te praten. Hoe kun je de opening creëren om het conflict constructief op te lossen, zodat jullie samenwerking niet in gevaar komt, en het gemeenschappelijke doel weer voorop staat? Met meer inzicht, wederzijds begrip en een prettige samenwerking gebaseerd op vertrouwen?

Het proces

In een quick-scan worden (potentiële) knelpunten, doelen en beoogd resultaat besproken. Ik stel een plan van aanpak op.

Besprekingen met betrokkenen

Afsluitend gezamenlijk gesprek over afspraken, handhaving en hoe in de toekomst met wrijving om te gaan.

Waar relevant kan de eigen of een aan mij gelieerde jurist de afspraken juridisch toetsen en vastleggen.

Wat levert een conflictscan op?

Een langslepend conflict met meer kosten en schade en mogelijk zelfs een gang naar de rechter is voorkomen.

De kou is uit de lucht, wederzijds respect is hersteld.

De basis voor een goede toekomstige samenwerking is hersteld. Of er wordt met een positief gevoel van acceptatie afscheid van elkaar genomen.