Samenwerkingsscan

Binnen en buiten je bedrijf heb je vele samenwerkingen. Heel verschillend van karakter, maar allemaal van wezenlijk belang voor het goed functioneren van het bedrijf. Als er kleine dingen zijn die schuren, dan hoop je dat die vanzelf verdwijnen. Soms lukt dat, maar soms ontwikkelen die schuurplekken zich, met grote gevolgen voor relatie en samenwerkingen.

Met de samenwerkings-scan geef je aandacht aan je samenwerkingen, kijk je wat goed gaat en wat nog beter zou kunnen.  Ook (sluimerende) teamconflicten begeleid ik naar hernieuwde energie en onderling vertrouwen in het gezamenlijke doel.  

Voor wie?
De samenwerkingsscan toetst en verbetert op  relationeel en inhoudelijk e/o financieel niveau en is bedoeld voor samenwerkingen:

  • binnen teams en tussen teams
  • tussen partners, directie, MT
  • met klanten
  • met leveranciers
  • met financiers
  • en met andere stakeholders

Het proces:

In een quick-scan wordt besproken welke samenwerkingen onder de loep genomen worden

Vervolgens spreek ik alle betrokkenen individueel

In een gezamenlijk gesprek bespreken we de verbeterpunten die naar voren kwamen en acties voor verbetering. Bij een teamcoaching kan dit meerdere sessies beslaan, afhankelijk van het vraagstuk.

Waar van toepassing kunnen nieuwe of aangepaste afspraken juridisch getoetst worden.

Wat levert een samenwerkings-scan op?

Helderheid over wederzijdse verwachtingen en processen

(Hernieuwd) vertrouwen in elkaar en in een succesvolle voortzetting van de samenwerking

Versteviging van de relatie