Team Ontwikkeling en Coaching

Er is een nieuw team in je organisatie. Of het loopt niet lekker in een team of tussen teams. Of jullie vinden het lastig om als team verbinding te houden of creëren  nu er structureel meer op afstand gewerkt wordt. 

De gevolgen zijn dat het vertrouwen daalt, de onveiligheid in het team toeneemt en het gezamenlijke teamdoel minder gevoeld en gedragen wordt. Met team coaching kun je vertrouwen en veiligheid herstellen, ruimte creëren voor opbouwende discussie en de neuzen weer gezamenlijk richting de teamdoelen zetten. 

Zodat het team sterker en effectiever wordt, met een betere sfeer en meer ontspanning in de samenwerking, zowel binnen als buiten het team. 

 

Het proces:

Ik start met een intake met de opdrachtgever.

Daarna houd ik individuele intakes met teamleden, team leider en eventuele andere essentiële spelers in ‘het systeem’.

De stappen erna worden bepaald aan de hand van wat er uit de intakes komt. Vaak is dit een reeks van gezamenlijke sessies.

Indien gewenst en van toepassing  kan dit worden gecombineerd met individuele coaching en leiderschapsontwikkeling

Wat levert team coaching op?

Inzicht in het team, jezelf in het team, de andere leden in het team, de doelen en de rol van het team in de organisatie en daarbuiten. 

Vergroot vertrouwen, verbeterde samenwerking en een sterkere focus op de doelstellingen van het team.

Meer onstpanning en plezier binnen en buiten het team. Met positieve gevolgen voor de hele organisatie.